Kellfris markarmeringsmattor räddaren i nöden vid tung lera

Kellfris markarmeringsmattor räddaren i nöden vid tung lera

Efter två veckor av regn låg leran tjock i hagen hos Sara Alverblad från Kärret Gård. Med hjälp av markarmeringsmattan från Kellfri kunde de tre hästarna i hagen med säkerhet ta sig till foderplatsen. 

 

Som en del av arbetet med produktutveckling på Kellfri tog man under sena hösten 2019 hjälp av två testgårdar för att utvärdera markarmeringsmattor.

– Markarmeringsmattorna är ett av flera projekt vi driver med våra testgårdar, berättar Fabian Hellgren, produktutvecklare på Kellfri AB.

 

Kellfri arbetar ständigt med att produkterna ska leva upp till kundernas behov och har därför valt att starta ett samarbete med tjugofem testgårdar på olika ställen runt om i Sverige.

 

– I detta projektet skickade vi ut trettio stycken markarmeringsmattor till två av våra testgårdar och utvärderat bland annat behov av manual, användarvänlighet och utvecklingsbehov, berättar Fabian. Markarmeringsmattorna har testats både vid passage för nöt och vid anslutning till en foderplats till hästar och överträffat gårdarnas förväntningar.

 

– För oss har denna produkt fungerat långt över förväntan, säger Sarah Alverblad som är en av testgårdarna. November månad har varit extrem för oss med regn och lera. Efter en månad var det fortfarande ett hård underlag vid markarmeringsmattorna för hästarna att stå på, och verkar inte flyttat sig. Vi lade lika mycket grus på de andra 2 utfodringshäckarna som har samma underlag, där försvann gruset ner i leran efter ca 5 dagar, berättar Sarah.

 

Med hjälp av att fylla markarmeringsmattorna med grus kunde testgårdarna få en fin markterräng även på de mest leriga platserna i hagen. En av testgårdarna berättar att November bjudit på regn varje dag så det fanns ingen möjlighet att ta sig ut i hagarna med något fordon.

 

– Vid tillfället för monteringen av produkten hade det regnat i två veckor så i leran sjönk man ner över foten, säger Sarah Alverblad från Kärret Gård. Hästarna fick gå ut direkt efter montering och går på lösdrift så de har tillgång till platsen där markarmeringsmattorna ligger dygnet runt.

 

En annan testgård provade att lägga markarmeringsmattorna i en passage till sina femtio kor och även på denna gård motsvarade mattorna förväntningarna.

 

– Vi lägger stort värde i våra testgårdars reflektioner kring våra produkter, berättar Fabian Hellgren på Kellfri AB. Vi kommer arbeta vidare med den information vi har samlat in från testet och utveckla mattorna så de blir ännu bättre i framtiden avslutar Fabian.

 

Markarmeringsmattorna är ett av flera projekt vi driver med våra testgårdar
Fabian Hellgren
- Produktchef, Kellfri