Manualer

Manualer

Det är Kellfri som står för CE-märkningen

Alla redskap från Kellfri är CE-märkta. Det viktiga är inte märkningen i sig utan hur den går till. Resultatet blir genomarbetade manualer på svenska, danska, finska, polska och engelska.

 

Här hittar du manualer till Kellfris produkter.

 

CE-märkning är en metod för att bedöma risker med produkter. Kravet är att tillverkaren gör en riskanalys. I första hand ska upptäckta risker byggas bort, i andra hand gäller skydd och tredje alternativet är varning.

 

Det normala är att tillverkaren i ursprungslandet har ansvaret. Resultatet blir allt för ofta medföljande papperslappar fyllda med varningssymboler och pytteliten text.

– Eftersom vi utvecklar egna produkter, är det Kellfri som gör riskanalysen och står för CE-märkningen, säger Åsa Axelsson på avdelningen för teknisk dokumentation. Analysen börjar redan på konstruktionsstadiet. Därefter låter Kellri bygga en prototyp som testas och granskas. Iakttagelserna kan leda till omkonstruktioner och ligger till grund för säkerhetsinstruktion och manualbok.

 

– Viktigast för säkerheten är att användaren förstår hur redskapet ska användas, konstaterar Åsa.

 

Det är hon och Louies Lang som producerar manualerna. Vid det här laget är de uppe i över 1000 stycken, alla språkversioner inräknade. Genom att läsa medföljande manual blir det enklare och säkrare att använda produkten.

 

Genom att följa produktens manual samt att använda ett säkerhetstänk kommer du att få stor nytta och säker användning av din Kellfri-produkt i många år.

 

Här hittar du manualer till Kellfris produkter.