Socialt engagemang

I år går vår julgåva till projektet Jobs for change! i Kajiado County, Kenya. Som andelsägare i projektet bidrar vi till att minska fattigdomen genom entreprenörskap och kvinnors företagande. 3 750 nya jobb kommer att skapas vilket förändrar livet för 12 000 människor. Mer om projektet på handinhand-julgåva2017

Läkare Utan Gränser och Hand in Hand

Kellfri stödjer Läkare Utan Gränser samt Hand in Hand, som bekämpar fattigdom och barnarbete världen över. 

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där det behövs mest. Organisationen bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet. 

Genom att stödja dessa organisationer bidrar vi till minskad fattigdom och räddar liv, världen över!

Vill du också göra skillnad skänk pengar till Läkare Utan Gränser och Hand in Hand du också!

Läs mer här: handinhand.nu och lakareutangranser.se