Vägunderhåll på hösten underlättar snöröjning på vintern

Vägunderhåll på hösten underlättar snöröjning på vintern

 

Grusvägar och skogsvägar behöver kontinuerligt underhåll. En vanlig tidpunkt att utföra detta är på våren när tjälen har gått ur jorden. En extra översyn i slutet av hösten kan också vara på sin plats. En jämn vägbana är lättare att snöröja, och välskötta diken gör att smältvatten kan rinna undan när våren kommer.

 

För att snöröjningen ska fungera optimalt bör förberedande underhåll av väg och dike göras under hösten. Använd vägsladd eller schaktblad bak på trepunkten, alternativt en skopa eller plogblad fram.

 

Med en nysladdad väg slipper du hål och ojämnheter när du ska ploga under vintern. Det är inte alltid underlaget fryser och blir hårt när snön kommer. Om vägen då är ojämn så skär plogverktyget ner i backen. Därför är det positivt att ha en så jämn yta som möjligt bortsett från bombering, det vill säga lutning åt sidorna för avrinning.

 

– Det finns olika redskap som kan användas för vägunderhåll. Det vanligaste är nog schaktblad, men själv brukar jag skrapa med en skopa jag har. Det beror förstås på budget vad man väljer att köpa till sin traktor och hur bra man tycker att man klarar sig med det man redan har, säger Fredrik Svensson som är säljare hos Kellfri och som själv har en hästgård.

Med en nysladdad väg slipper du hål och ojämnheter när du ska ploga under vintern.

Vägsladd – skär inte för djupt

Ställ in vägsladden rätt, inte för djupt, så att du inte skär för mycket och blir av med allt material på vägen. Du kan testa dig fram så att sladden skär lagom i ytan för att jämna till vägen. Det finns en guide på Kellfris webbplats med tips om hur vägsladden används.

 

Släntklippare och grävaggregat röjer effektivt

Med en släntklippare går det snabbt att klippa längs vägkanten och i dikena, för att hålla dem rena och snygga. Ett grävaggregat bak på traktorn är också effektivt för att rensa diken, eller gräva nya. Det främsta syftet med att rensa diken är förstås att de inte ska bli tilltäppta, då kan det stå vatten över hela vägen vid snösmältning.

 

Fredrik har till och med mött personer som har använt sitt grävaggregat när de har grävt för att bygga hus. Men det vanligaste är att gräva för diken, avlopp och dräneringar.

Med en släntklippare går det snabbt att klippa längs vägkanten och i dikena.

Vägunderhåll och snöröjning på uppdrag

Det händer ofta att den som har en traktor kan få uppdrag att underhålla eller snöröja vägar och andra ytor på uppdrag, exempelvis för en samfällighet, vägförening eller kyrkogård. Här lyfter Fredrik vikten av dialog med kunden.

 

– Det är viktigt att de förstår att det måste vara rent på vägarna så att inte bråte står framme. Du vill inte braka in i varken kärror, grushögar eller annat med schaktblad eller skopa om du kör i 20 km/h. Höga saker syns, men inte alltid låga när det ligger snö. Därför ska det vara rent och snyggt där det finns en överenskommelse om att du ska köra. Tänk också på att se över ansvarsförsäkringar.

Diagonalblad utrustat med dubbla kantvingar för att fånga de större snömassorna.