Checklista inför vintern

Vad har du för hjälpmedel på gården när frosten kommer?

Checklista inför vintern

Vad har du för hjälpmedel på gården när frosten kommer?

En bra sandspridare och saltspridare ger dig goda förutsättningar att ta dig fram med dina fordon även under tuffa förhållanden mitt i vintern. Att ta hand om gårdsplaner, skogsvägar, uppfarter och parkeringar är en säkerhetsfråga som bör prioriteras högt.

 

I vårt sortiment hittar du allt från handdrivna sandspridare till varianter för dig med större behov som du monterar på en traktor, ATV/UTV eller hjullastare. Även saltspridare säljes av oss men oftast kan samma spridare användas till både sand och salt. Även när det gäller våra lite enklare modeller kan du kontrollera spridningsmängden och även använda den som saltspridare.

 

En annan förberedelse är att ha ett lager med saltad sand, antingen på betonggolv under tak eller under en presenning, väderskyddat och med ett fast underlag som möjliggör lastning utan att föroreningar kommer med i sanden, dessa riskerar annars att orsaka driftstopp i sandspridaren.

 

Innan och under snöfallet
Innan schaktblad och andra redskap åker fram så är den viktigaste förberedelsen att sätta upp snökäppar – innan snön kommer. Snökäpparna hjälper dig när du skall ploga då det kan vara omöjligt att se vad som är väg eller dike när snön har drivit igen. Märk ut infarter, hinder och vägkanter, 50-100 m mellan pinnarna beroende på vägens beskaffenhet. Reflextvånget på käpparna är sedan 2004 borttaget men är till stor hjälp vid plogning i mörker.

 

Snöröjning utförs med en mängd olika redskap så som snöblad monterad på ATV, snöslunga monterad på ATV/UTV eller traktor, olika redskap för traktorer, vikplog, diagonalblad, schaktblad eller snöskopa på traktorns frontlastare. 

Se vårt stora sortiment av snöbekämpningsredskap här.

 

Vid stora snömassor på vägen är ett schaktblad ovärdeligt. Snöbladen är inte bara till för snö utan också för att schakta skogsvägar med. Därför har du användning för ditt blad året om. Även vägsladden kan du ha användning för året om beroende på hur mild vinter vi får.

 

5 säkerhetspunkter att tänka på innan du börjar med snöröjningen

1. Vad man än väljer för snöröjningsredskap så gäller tillverkarens rekommendationer och inställningar av släpskor, slitstål och olika former av påkörningsskydd.
2. Anpassa hastigheten, viktigt vid första plogningen för säsongen då man kanske inte kommer ihåg var alla hinder finns. Särskilt viktigt är detta när man röjer med ATV, ett plötsligt tvärstopp sänder i full fart föraren över styret, använd hjälm!
3. Slirskydd (snökedjor) är även det ett hjälpmedel för att öka säkerhet och effektivitet. Även bra arbetsbelysning. Till ATV/UTV finns numera belysning med högt ljusflöde och lågt effektbehov, så även blixtljus som varnar för arbete på väg.
4. Även vintervägen blir gropig och spårig. Då kan det vara bra att riva vägbanan med ett tandat schaktblad då och då, en spårig vägbana är en trafikrisk!
5. Sandning med saltad sand eller torr flis (torrt krossmaterial) ökar säkerheten på din väg, redskap finns till ATV/UTV och traktor.