CHECKLISTA FÖR LYCKAD ELSTÄNGSEL-MONTERING!

För att ett elstängsel skall fungera så bra som möjligt rekommenderar vi att bland annat dessa artiklar ska finnas med i er installation.

 

Elstängselaggregat, för att få ström i stängsel.
Matarkabel, placeras mellan aggregat och jordspett.
Jordspett, slås ner i marken för att jorda aggregatet.
Åskskydd, bra att ha för att skydda aggregatat mot åska och blixtnedslag.
Stängselstolpe, för att fästa stängseltråd.
Isolatorer, för stängseltrådar och trästolpar.
Anslutningskabel, fästs mellan aggregat och stängseltråd.
Anslutningskabel, fästs mellan elband.
Elband, elrep eller eltråd, används som stängseltråd.
Fjädergrind, används för att öppna och stänga stängsel.
Grindisolator, används och fästs vid grindöppningar.
Varningsskylt, för att varna omgivningen om att stängsel är uppsatt.
Bandisolator, används för att isolera.
Plaststolpe, används som stängselstolpar.
Bandskarv, för att skarva elbanden.
Trådspännare, används för att spänna tråden.

Ett urval av våra stängselprodukter

Här kan du ser hela vårt sortiment av stängselprodukter