Att tänka på vid foderförsörjning i foderhäck

Investera i en foderhäck för bättre djurhälsa, minskat foderspill och smidigare foderförsörjning.

Att tänka på vid foderförsörjning i foderhäck

Investera i en foderhäck för bättre djurhälsa, minskat foderspill och smidigare foderförsörjning.

Investera i en foderhäck för bättre djurhälsa, minskat foderspill och smidigare foderförsörjning. Vi har samlat våra tips kring hur du ska tänka när du väljer en foderhäck till ditt djur och vilka fördelar som finns med olika foderhäcksmodeller.

 

Checklista vid val av foderhäck

  1.  Foderhanteringssätt
  2. Typ av djur
  3. Hygienisk matplats
  4.  Dina djurs personlighet

 

Foderhantering
Vilken typ av foder har dina djur? Ska du utfodra i stallet fungerar det utmärkt med till exempel ett tråg eller en hink. När du vill utfodra dina djur i hagen är en foderhäck det bästa valet för dig och dina djur.

 

Om du har många djur kan rundbalar vara det mest användbara sättet att förse dina djur med foder. Med en rundbal sparar du tid vid foderhanteringen och kan förse många djur med mat samtidigt. Hö i rundbal passar både häst, nöt och får.

På Kellfri har vi foderhäckar som är anpassade för att rymma en hel rundbal. Använder du dig av löspressat hö kan en annan typ av foderhäck passa bättre.

 

Typ av djur
Olika typer av djur äter på olika sätt och det är viktigt att utgå ifrån dina djurs ras när du väljer foderhäck.

 

Får

Får är mindre i storleken och lammungar är benägna att klättra på foderhäcken. Om du har lamm som klättrar är det bra att välja en foderhäck med tak så att inga djur kan hamna inuti foderhäcken. Du får även anpassa ditt val av foderhäck till om dina djur bär horn.

Nöt

Nötdjur är ofta tåliga och kan hantera de flesta typer av foderhäckar. Nötdjur är stora och tunga och det är därför viktigt att välja en stabil foderhäck som tål trycket från de tunga djuren, till exempel med bogstöd.

Ungdjur och kalvar kan behöva en separat ätplats som blir en lugn plats där de får vara ifred. På Kellfri finns foderhäckar som är utformade specifikt till kalvar, så kallade kalvgömmor. I kalvgömman kan man inreda med foderbehållare som inte nås av de andra djuren.

 

Tänk på att kalvarna gärna håller sig i närheten av korna när de är små så placera gärna kalvgömman nära resten av djuren. Kalvgömman kan även placeras i stallet.

 

Häst

För hästar finns foderhäckar med täckta bogstöd, täta sektioner m.m. för att undvika skador. Olika sorters hästar har olika behov av foderhäck och det är viktigt att du väljer en foderhäck som passar dina djur och ras.

En del hästar, till exempel unghästar, kan få fri tillgång till foder medan tävlingshästar har bestämda portioner. Har du en matglad häst som behöver lite längre tid på sig för att få i sig maten är Foderboxen från Kellfri ett bra alternativ.

 

Har du en eller flera hästar i samma hage kan man använda runda foderhäckar. De finns med och utan bogstöd och i diametrar som passar för om du portionerar ut i grovfodergivan eller om du ställer fram en hel bal. För att de runda foderhäckarna ska minimera foderspillet så mycket som möjligt så behöver det vara en luftspalt mellan foderhäcken och balen som är ca 20 cm för att hästarna inte ska dra fodret över kanten.

 

34-FHH 01b.jpg

 

34-SFTN hos Ida Oderstål 01.jpg

En hygienisk matplats
En av fördelarna med foderhäck är att de minskar foderspillet. Foder som lämnas direkt i hagen riskerar att bli nedtrampat. Det finns också risk att mögel och andra bakterier uppkommer i nedtrampat foder. Nederbörd och fukt kan påverka fodret negativt och du kan därför välja en foderhäck med tak för att minska risk för mögelangrepp. Vi brukar även rekommendera att placera en pall under fodret i foderhäcken för att skapa en luftspalt mot marken.


För att skapa en hygienisk matplats kan du placera foderhäcken på ett torrt ställe i hagen, gärna en bit ifrån in- och utsläpp. Preparera gärna underlaget med markarmeringsmattor innan du ställer foderhäcken ovanför. Markarmeringen bidrar till bättre klöv- och hovhälsa för dina djur.

 

28-333340AM 1200x1200 20200110 (2).jpg

 

28-333340AM 1200x1200 20200110 (1).jpg

Dina djurs personlighet
Alla djur har olika personligheter, vissa är lugna och en del kan vara aggressivare. Det kan finnas en stark hierarki i gruppen som du bör ta hänsyn till. Ibland rekommenderar vi fler ätplatser än djur för att inte riskera konkurrens.

 

På Kellfri har vi ett brett utbud av foderhäckar för att du skall kunna hitta en foderhäck som passar just dina djur. Om du investerar i en stor foderhäck med fler ätplatser skapar du en lugnare ätmiljö för djuren.

 

Om dina djur är matglada finns foderhäckar som ger djuren ett lugnare matintag genom olika slow-down funktioner.

 

Avslutningsvis
I hagen ska det även finnas vattentillgång för djuren. På Kellfri finns olika alternativ av vattenbaljor och hinkar för vattentillförsel.

 

Vill du veta mer om vilka regler för fodertillgång som gäller en specifik ras hänvisar vi till Jordbruksverket.