Använd och ta hand om din sandspridare

Använd och ta hand om din sandspridare

Sandspridaren gör den tunga halkbekämpningen enkel och effektiv. Och har du tänkt på att sandspridaren kan komma till nytta även under sommarsäsongen? Du får även några tips om hur du tar hand om dina schaktblad.

 

Sandspridare finns allt från mindre handdrivna till stora som kopplas på traktor, hjullastare eller ATV.

 

– Vår 1,0 meters sandspridare har kulkoppling som gör att den inte bara kan kopplas till ATV, utan även bakom en vanlig bil med dragkrok. Vi har modeller anpassade för våra 50 HK respektive 80 HK-traktorer. Det är lätt att hitta ett alternativ som passar de egna behoven, konstaterar Kenneth Nylander, teknisk support hos Kellfri.

 

De största sandspridarna är mest flexibla sett till vilket material som kan användas: sand, väggrus, flis eller salt. Eller för all del med saltblandad sand eller flis, vilket ofta är vad du får om du köper sådant material för halkbekämpning. De mindre spridarna är inte avsedda för sand, eller för väggrus som kan innehålla större stenar.

 

– I praktiken använder de flesta nästan bara flis i dag, vid behov utblandat med salt. Av det skälet spelar det sällan någon roll vilket material spridaren är avsedd för. Just salt är för övrigt väldigt rinnigt, men det går att justera hastigheten på valsen som sprider ut materialet. Utöver det kan du anpassa mängden material över ytan genom den hastighet du kör i; kör snabbare om du vill ha mindre material och långsammare för mer, säger Kenneth.

 

Han tillägger att salt fungerar som bäst när temperaturen ligger runt noll grader. När temperaturen sjunker under fem–tio minusgrader förlorar saltet sin effekt och smälter inte bort isen.

 

Salt kan ge upphov till rost
Salt fräter på lack och metall. Därför ska man inte låta salt eller saltblandad sand ligga kvar i sandspridaren.

 

– Tvätta gärna rent då och då, och åtminstone i slutet av säsongen. Om du ser att färg har försvunnit bör du, precis som med alla maskiner och redskap, tvätta rent, ta bort eventuell rost och sedan måla för att rostskydda. Det går också att rostskydda med olja, men det är inte lika hållbart som färg, säger Kenneth.

 

Ha slitdelar hemma
Sandspridarens hydraulik är inte så känslig, och det finns ingen oljebehållare att hålla uppsikt över, oljan kommer från traktorn. Men det kan vara bra att se över slangar och slangkopplingar regelbundet så att du vet att de är hela och fräscha när du ska använda den. Det är enklare att byta början till en trasig slang istället för att vänta tills den är helt sönder. Se också över gummimattorna, de är nödvändiga för sandspridarens funktion men slits och behöver bytas då och då.

 

Schaktblad finns med och utan hydraulik. Här är det bra med regelbunden översyn så att hydrauloljan är ren och påfylld till rätt nivå, och att alla slangar är hela. 

 

– Kontrollera att gummihjulen på schaktbladet är hela, och se till att slitstålet är i bra skick. Ha gärna extra slitstål hemma på hyllan, så att du kan byta vid behov. Kommer det snö överallt på en gång kan våra lager tillfälligt ta slut när alla får bråttom att beställa, även om vi har fyllt på inför säsongen, säger Kenneth.

 

Inte bara halkbekämpning
Det är inte enbart vid vinterns halkbekämpning som sandspridaren kan komma till nytta. Den kan också vara till stor hjälp när det är dags att toppdressa.

 

– Vi har flera kunder som använder våra större sandspridare för att toppdressa exempelvis fotbollsplaner och golfbanor. På så vis kommer redskapet till nytta året om. Vi har även salt- och gödningsspridare som kan användas till gödning, fröer och salt, berättar Kenneth.

 

Han tillägger att schaktblad inte heller är en ren vinterprodukt för snöröjning. De används för att jämna till ytor året om, exempelvis skrapa grus.