Garantier för ett tryggt ägande av Lovol Traktor

När du köper en Lovol Traktor från Kellfri eller någon av våra återförsäljare ingår alltid maskingaranti i 36 månader, eller 2 000 drifttimmar beroende på vilket som inträffar först. Allt för att ditt traktorägande ska vara så smidigt och enkelt som möjligt.

 

kellfri LOVOL warranty logo 36 months design 3 nr 3.pngkellfri LOVOL warranty logo 60 months.png

 

Minimera dina bekymmer med utökad garanti

För extra trygghet kan du dessutom köpa till utökad/förlängd garanti, med skydd i upp till 60 månader – eller 3 000 drifttimmar, beroende på vilket som inträffar först – för din nya Lovol-traktor.

 

Den utökade/förlängda 60-månadersgarantin kan köpas till för alla våra Lovol-traktorer. Kontakta din närmaste återförsäljare eller ring oss för prisinformation.

Vad täcks av garantin?

Övergripande täcker vår 36 månaders-maskingaranti för Lovol-traktorer de flesta fel på motor- och chassidelar, drivlina samt elektronik: exempelvis motorblock, växellåda, koppling, lager, hydraulik, säkerhetsutrustning samt standarddetaljer i hytten.

 

I den utökade garantin ingår skydd upp till 60 månader. Den utökade garantin omfattar dock ej elektronik.

 

För att garantin ska gälla krävs underlag som styrker ärendet så som:

• Foto på reklamerad del.

• Foto på traktorns typskylt.

• Foto på antal timmar som traktorn körts.

• Foto på serviceboken som visar att service gjorts.

 

Kom ihåg att serva och underhålla din traktor med originaldelar och i enlighet med instruktionerna i användarmanualen – på så vis kan du vara säker på att din maskingaranti gäller!

 

Garantin täcker självklart också:

• Kvalitetsproblem som härrör från design-, tillverknings- och hantverksfel.

• Skador och fel som uppkommit till följd av felaktig montering och paketering.

• Fel som orsakats av felaktiga komponenter levererade/monterade av Lovol.

 

Generellt täcker våra traktorgarantier inte service- och underhållsdelar, slitkomponenter och gummidetaljer. Se nedan för mer detaljerad genomgång.

 

Våra garantier ersätter inte:

• Maskiner med fel som uppkommit till följd av felaktigt handhavande.

• Maskiner med fel relaterade till reparationer utförda av icke-auktoriserade verkstäder.

• Maskiner med fel som uppkommit till följd av att köparen själv har låtit göra otillåtna ändringar.

• Funktionsstörningar, skador och fel till följd av obehörig modifiering eller felaktig demontering.

• Slitage och funktionsfel orsakade av felaktig användning eller underhåll, samt användning av traktorn för andra uppgifter än de som anges i användarmanualen.

• Skador som beror på normalt slitage, bristfällig service, användarens okunskap eller användning av reservdelar som ej är original.

• Slitdelar och förbrukningsmaterial som exempelvis rutor, slangar, tätningar, oljor, drivmedel, kylarvätska, bromsvätska, drivremmar, batteri, filter, bromsklossar, bromsbackar, bromsskivor, lameller, tryckplatta, glödlampor, säkringar och däck inklusive innerslangar.

• Resekostnader, och andra eventuella kostnader, som uppkommer i samband med åtgärd/arbete som faller under garantin.

• Andra eventuella följdkostnader som uppkommer till följd av skada eller fel på maskinen.

• Extrautrustning som exempelvis frontlastare, hitchkrok eller annan påmonterad utrustning.