P R E S S M E D D E L A N D E
2 0 2 0 – 0 9 – 2 5

KELLFRI ALUMINIUMGRINDAR - ORIGINALET SOM SATTE STANDARDEN FÖR BÄTTRE RYGGHÄLSA

Sedan aluminiumgrindarna lanserades av Kellfri 2016 har man tagit marknaden med storm och satt standarden för den nya generationen lättviktsgrindar. Med över 10 000 sålda exemplar har man visat att efterfrågan för en mer lätthanterlig grind är stor och att marknaden ännu inte är mättad.

” Nya kunder hör av sig till oss varje vecka och frågar om fördelarna med våra grindar i aluminium.” berättar Lars Persson, säljchef för Sverige på Kellfri AB.

Fångstgrinden som är gjord i aluminium är ett komplement till Kellfris ordinarie prisvärda grindsystem, som är Sveriges mest köpta fotbågegrind. Aluminumgrinden har många fördelar och den mest framstående är den lätta vikten på endast 16,8 kg.

Den lätta grinden är enligt Kellfri perfekt till dig som flyttar runt grindarna mycket och endast använder grinden till drivgångar, rundkoraller, sjukhage etc.

”Vi lantbrukare lyfter och bär ofta och tungt, så för oss är den här grinden mer än välkommen, vi använder den varje dag!” säger Claes Johansson, en av Kellfris nöjda kunder.

En av de nöjda kunderna är Claes Johansson på Tyska gården i Skånings-Åsaka. Claes har 400 st djur i sin besättning, varav 200 st mjölkkor. ”Vi lantbrukare lyfter och bär ofta och tungt, så för oss är den här grinden mer än välkommen, vi använder den varje dag!” säger Claes Johansson, en av Kellfris nöjda kunder.

De lätta grindarna bidrar till bättre arbetsmiljö för Sveriges jordbruksägare och förhindrar uppkomsten av förslitningsskador för lantbrukaren.

”En grind i aluminium kan öka effektiviteten i arbetet och minska risken för tunga lyft i situationer där mobila grindar används, som till exempel vid skapande av drivgångar med djurvagn.” förklarar Lars Persson, Kellfri AB.

Kellfri som nyligen lanserade en ny djurvagn ser en ökad efterfrågan av lättare grindar som passar ihop med vagnen och tack vare sin lätta vikt bidrar aluminiumgrindarna till ett smidigare ekipage med en säkrare arbetsmiljö.

Tack vare de stora försäljningsvolymerna under årens lopp kan Kellfri hålla nere tillverkningskostanderna utan att tumma på kvalitén.

”För oss är det viktigt att grinden håller en hög hållfasthet och att den känns rejäl även i lättviktigt material, något som kunderna har uppskattat.” säger Lars Persson, Kellfri AB.

Tack vare en genomtänkt konstruktion av Kellfris utvecklingsteam är aluminiumgrinden även kompatibel med Kellfris övriga grindsystem. Den tre meter breda grinden har en totalhöjd på 1,7 m och är vändbar för att öka användningsområdet.

”Sedan lanseringen 2016 har vi tagit den största marknadsandelen i grindsegmentet och kommer att fortsätta utveckla grindar anpassade för våra Nordiska gårdar” avslutar Lars Persson, Kellfri AB.

Grindarna i aluminium säljs både styckvis och i paket på Kellfris hemsida med ett pris från 1 340 kr/st ex.moms.

För ytterligare information
Andreas Bjelkholm, Marknadschef Kellfri AB
0730-84 84 66, andreas.bjelkholm@kellfri.se