G U I D E R  &  R Å D G I V N I N G
2 0 2 0 – 1 1 – 0 9

JENS FREDRICSONS STALLTIPS INFÖR VINTERN

Nu blir dagarna kortare och frosten är på väg – en omställning för många hästar. Här ger Jens Fredricson sina bästa tips för att hästen ska må bra i stallet under vintern.


Ta in hö och halm

Under hösten och vintern äter hästen mer hö än sommartid på betet. Om du har möjlighet att lagra hö och halm inomhus, gör det! Varje gång det kommer in nytt hö, ta prover för att granska näringsvärdet och räkna på foderstaten. Det är avgörande för hur hästen bygger muskler under vinterns träningar.

Minska foderspillet med ett finmaskigt hönät


Färskt vatten varje dag

Dagarna blir kallare vilket gör att hästen kan börja dricka mindre vatten. Rengör därför hästens vattenkopp ofta och kolla flödet. Hästarna har sällan ro att vänta om vattenflödet är dåligt. Sätt gärna in en hink fylld med färskt vatten, men glöm inte att skrubba rent hinken varje dag. Alger som får växa i hinkar kan göra hästen sjuk.

Se till att hästens vatten inte fryser med en värmehink i boxen


Ha boxkoll!

När dagarna blir kortare släpper många in sina hästar tidigare från hagen. Det ställer högre krav på boxhygien. Mocka gärna två gånger om dagen och håll koll på boxen. Äter hästen som vanligt? Har den rört upp i boxen? Här kan du hitta ledtrådar till hur hästen mår.

Mocka mer effektivt med ett grephuvud med förstärkta sidor


Minska risken för skador

Det är bra med gummimattor i boxarna hos de hästar som rör sig mycket. Det minskar risken för skav och gör det enklare att hålla boxen ren. Kom ihåg att ta ut stallmattorna ibland och rengör under dem.

Tips på stallmatta för en mer hygienisk boxmiljö


Doftar det gott?

När vintern kommer stänger vi ofta fönster och stalldörrar vilket leder till att stallet blir mer instängt. Det ska dofta gott i stallet. Om det inte gör det – se över ventilationen. Fuktiga miljöer skapar dåliga förutsättningar för hästens luftvägar, det kan leda till nedsatt prestationsförmåga och allergier.

 

Uppdatera reflexerna

Börjar det skymma inför ridturen utomhus? Se till att du har fungerande reflexer om hästen skulle bli rädd och sticka iväg. Reflexerna är bra att byta ut med jämna mellanrum.

 

Visste du att? Hästarna blir piggare när det blir kallt. Även den lugnaste hästen kan få extra energi när den första frosten kommer. Den kan reagera starkare på ljud och saker som rör sig.

Som en del av arbetet med produktutveckling på Kellfri tog man under sena hösten 2019 hjälp av två testgårdar för att utvärdera markarmeringsmattor. – Markarmeringsmattorna är ett av flera projekt vi driver med våra testgårdar, berättar Fabian Hellgren, produktutvecklare på Kellfri AB.

Kellfri arbetar ständigt med att produkterna ska leva upp till kundernas behov och har därför valt att starta ett samarbete med tjugofem testgårdar på olika ställen runt om i Sverige.

– I detta projektet skickade vi ut trettio stycken markarmeringsmattor till två av våra testgårdar och utvärderat bland annat behov av manual, användarvänlighet och utvecklingsbehov, berättar Fabian. Markarmeringsmattorna har testats både vid passage för nöt och vid anslutning till en foderplats till hästar och överträffat gårdarnas förväntningar.

– För oss har denna produkt fungerat långt över förväntan, säger Sarah Alverblad som är en av testgårdarna. November månad har varit extrem för oss med regn och lera. Efter en månad var det fortfarande ett hård underlag vid markarmeringsmattorna för hästarna att stå på, och verkar inte flyttat sig. Vi lade lika mycket grus på de andra 2 utfodringshäckarna som har samma underlag, där försvann gruset ner i leran efter ca 5 dagar, berättar Sarah.

Med hjälp av att fylla markarmeringsmattorna med grus kunde testgårdarna få en fin markterräng även på de mest leriga platserna i hagen. En av testgårdarna berättar att November bjudit på regn varje dag så det fanns ingen möjlighet att ta sig ut i hagarna med något fordon. – Vid tillfället för monteringen av produkten hade det regnat i två veckor så i leran sjönk man ner över foten, säger Sarah Alverblad från Kärret Gård. Hästarna fick gå ut direkt efter montering och går på lösdrift så de har tillgång till platsen där markarmeringsmattorna ligger dygnet runt.

En annan testgård provade att lägga markarmeringsmattorna i en passage till sina femtio kor och även på denna gård motsvarade mattorna förväntningarna.

– Vi lägger stort värde i våra testgårdars reflektioner kring våra produkter, berättar Fabian Hellgren på Kellfri AB. Vi kommer arbeta vidare med den information vi har samlat in från testet och utveckla mattorna så de blir ännu bättre i framtiden avslutar Fabian.