2 0 1 8 – 0 9 – 2 5

SKOGEN ÄR MITT BALSAM FÖR SJÄLEN

Vildsvin är en plåga på landsbygden. Hasse Jonasson är en av dem som försöker göra något åt det.

– Vårt jaktlag har skjutit elva svin i år, berättar han.

Till vardags jobbar Hasse som montör och reparatör på Kellfri, med särskilt ansvar för traktorer och vedklyvar. Köper du en traktor, så är det troligen Hasse som gått igenom den, monterat motorvärmare och bytt alla vätskor innan leverans.

I grunden är han lantbrukare, uppvuxen på familjegården i Bjärka socken vid Hornborgasjön söder om Skara. Hasse drev gården vidare med köttdjur samt odling av vall och spannmål. Kopplingen till Kellfri kom tidigt.

– Pappa köpte en vedklyv som vi hade i många år, berättar Hasse.

I likhet med många andra småbönder sålde han av djuren och sökte arbete utanför gården. 2007 anlitades han av Kellfri som egenföretagare och blev både kvar och anställd. De flesta på Kellfri har liknande kopplingar till skogen och lantbruket.

– Det är ett måste för att förstå sig på alla maskiner och redskap och hur de används, säger Hasse.

Genom åren har han haft många synpunkter på nya konstruktioner, vilka inarbetats i de slutliga produkterna. Därför finns det åtskilligt av praktiska erfarenheter i det som Kellfri erbjuder.

När Hasse stämplar ut från jobbet på Kellfri, är det skog och jakt som gäller

 

Gården har han kvar och han ägnar mycket tid åt skogen och jakt. Han röjer, gallrar, slutavverkar, kör ut veden och markbereder dessutom med egen grävmaskin.

– Skogen är mitt balsam för själen, förklarar han. Vid sidan om skogsbruket är det jakten som han uppskattar mest, helst på älg. En vecka om året jagar han i Norrland.

På hemmaplan handlar det om andra djur, särskilt vildsvin som ställer till med stora problem. Om hur man bäst nedlägger detta byte har han tre råd: – Tid, tid och tid.

I likhet med många andra småbönder sålde han av djuren och sökte arbete utanför gården. 2007 anlitades han av Kellfri som egenföretagare och blev både kvar och anställd. De flesta på Kellfri har liknande kopplingar till skogen och lantbruket.

– Det är ett måste för att förstå sig på alla maskiner och redskap och hur de används, säger Hasse.

Genom åren har han haft många synpunkter på nya konstruktioner, vilka inarbetats i de slutliga produkterna. Därför finns det åtskilligt av praktiska erfarenheter i det som Kellfri erbjuder.

Gården har han kvar och han ägnar mycket tid åt skogen och jakt. Han röjer, gallrar, slutavverkar, kör ut veden och markbereder dessutom med egen grävmaskin.

– Skogen är mitt balsam för själen, förklarar han. Vid sidan om skogsbruket är det jakten som han uppskattar mest, helst på älg. En vecka om året jagar han i Norrland. På hemmaplan handlar det om andra djur, särskilt vildsvin som ställer

till med stora problem. Om hur man bäst nedlägger detta byte har han tre råd:

– Tid, tid och tid.