6 områden som alla koägare bör kunna om kalvhälsa men som många inte tillämpar

Dessa metoder har flera svenska bönder tilllämpat för att öka tillväxten på sina kalvar, minska kalvdödligheten under 0,5% de första 60 dagarna och höja avkastningen på sina kor.

Vi på Kellfri har sålt produkter för lantbrukare i över 50 år. Vi har nu samlat information från bönder, forskare och experter kring detta aktuella ämne.

Denna guide innehåller:
1. Varför kalvhälsa troligtvis är det viktigaste för din ekonomi
2. Det som alla borde veta om rutiner kring råmjölk
3. De vanligaste missarna för kalvar kring avvänjning
4. Hur du minska risker, sjukdomar och får friskare kalvar
5. Lär dig hur du får dina kalvar att växa bättre
6. Hur ökad trygghet minskar tid till insemination

1. Varför kalvhälsa troligtvis är det viktigaste för din ekonomi

Vad du kan göra för en ljusare framtid
Mjölkproduktion i Sverige har ett tufft ekonomiskt klimat. Vi vill i denna guide titta på vad du som mjölkproducent kan göra för att öka hälsan på dina kalvar i syfte att skapa ekonomisk vinst över tid. Ett framtida hopp är att det finns en växande global marknad där fler och fler är villiga att betala för bättre kvalité. Svensk mjölk är sannolikt världsbäst.

Hur dina inkomster kopplas till kalvhälsa
Friska kalvar växer antingen upp till kor som ger mer mjölk genom hela livet eller till tjurar för köttproduktion. Ett friskt första halvår ger en god prognos för ett resterande friskt liv, därför har investeringar i kalvhälsa god ekonomisk avkastning.

En välvuxen kalv har bättre immunförsvar och kräver mindre skötsel, vilket långsiktigt sparar tid.

2. Det som alla borde veta om rutiner kring råmjölk

Mål med genomtänkta rutiner
• Kalvdödlighet de första 60 dagarna att gå mot under 0,5%
• Vikt/bröstomfång vid ”avvänjning” 56 dagar 75 kg; 75 dagar 90 kg
• Inkalvningsålder 24-25 månader
• Låg förekomst av lunginflammation (jämförelsesiffror för enskild besättning baserat på deras definitioner och nivåer)

Viktiga aspekter kring råmjölk
En kalv bygger upp sitt immunförsvar och sätter igång sin tillväxt genom att få i sig minst 2,5 liter råmjölk inom dem första timmen och två givor första dygnet.

Mjölka därför råmjölken från kons första mjölkning efter kalvningen. Tänk på att mjölka ur så det räcker även till kalvens andra mål och se till att den kyls. Hantera i rena kärl för att öka hygienen, metall är att föredra eftersom små mikroskopiskasprickor i plast lätt bygger bakterier även vid noggrann diskning. Det är smart att frysa det som blir över på en gång eftersom råmjölk är exceptionellt känslig mot bakterier.

Ha som vana att dubbelkolla kvalitén på råmjölken om det gått mer än en timme sen mjölkning.

Kalven kan lättare ta upp råmjölk om den är 37-39 grader varm vid utfodring.

Om kalven vill och kan är det rekommenderat att den dricker ur en napphink än att använda sondning.

Att torka av spenarna före och efter mjölkning minskar bakterier i råmjölken, tips är att först använda en fuktig trasa och sen en torr.

Lägre koncentrationer kan inte koaguleras i löpmagen hos kalven så det är ingen vinst att späda ut.

Detta är långt ifrån allt om råmjölk, utan bara några detaljer som är värt att tänka på!

3. De vanligaste missarna för kalvar kring avvänjning

Det är vanligt att avvänjning ger en svacka i tillväxten, mycket tyder på att detta korrelerar med stress hos kalven.

Ett vanligt misstag är att inte mata kalven med övergångsmjölk från kons 2-8:e mjölkning. Det är också vanligt att missa att ge kalven tre sammanhängande dagar med råmjölk. Att ge övergångsmjölk stärker immunförsvaret och tillväxten ytterligare.

Ett tydligt sätt att se att kalven trivs vid avvänjning är dess lekbeteende och energi. Att se till att kalvarna leker tidigt i livet är en livslång investering i deras hälsa och framtida produktion.

Kalvar är individer och har naturligt olika energinivåer, därför är det viktigt att anpassa avvänjningen individuellt för att minska stressen.

Många ger kalven för lite mjölk, 5-6 l/dag är det minst rekommenderade.

Kom ihåg att ge kalven ännu mer mjölk vid kallt väder.

Genom att se hur mycket en kalvs intag av kraftfoder är kan avvänjningen anpassas därefter för att tillväxt och energiintag ska kunna ligga högt efter avvänjningen.

4. Hur du minska risker, sjukdomar och får friskare kalvar

Tips för bra kalvhälsa
• Att kalvarna har det torrt och dragfritt
• Några extra kalvhyddor så att det alltid finns extra lediga platser
• Upprätta skötselprocesser som är lätta för personalen att följa
• Servera mjölken i rätt temperatur
• Göra det enkelt för att hålla hygien på topp

Sjukdomar minskar mjölkproduktion samtidigt som undersökning kostar och läkemedel påverkar kvalitén.

Det finns t ex tecken på att kalvar som behandlas mot diarré löper väsentligt större risk att också få luftvägslidande. Sjukdomar kan leda till minskad fruktsamhet, lägre tillväxt och högre kalvningsålder.

Mycket god kalvhälsa är en stor faktor i att minska dessa kostnader.

5. Lär dig hur du får dina kalvar att växa bättre

Kalvar är sociala och om de hålls i grupp eller parvis uppvisar de ofta mer tid åt sugbeteende utöver mjölkdrickningstiden.

Hygien är av största vikt då det är precis dessa förutsättningar som gör att bakterier frodas. Diska noggrant och notera att hinkar i rostfritt är enklast att få rent. Ge vatten i separata hinkar. Sprickor, slangar och packningar är vanliga ställen där bakterieangrepp börjar varför det är värt att ta isär vid rengöring.

Låt kalvarna dricka ofta så får du bättre tillväxt, energi och lekfullhet som resultat. Många har trott att om kalven dricker mer än 2 liter så kommer löpmagen överfyllas med resultatet att mjölken rinner tillbaka i våmmen. Vi vet idag att löpmagen kan töjas väsentligt och kalvar verkar ha koll på detta. Kalvar väljer att dricka mellan 3-7 liter helmjölk vid ett mål utan tecken på att få ont i magen eller diarré.

Det mesta tyder på att genom att öka dygnsgivan genom mer mjölk per mål och fler mål per dag få ni bättre tillväxt och färre sjukdomar.

Det är viktigt med plats och kalvhyddor är ett bra komplement då antalet nya kalvar varierar. Dessutom har kalvhyddor visat ge ökad kalvhälsa och baksidan av boxarna ger enkel åtkomst och ventilation.

Kalvhyddor kan halvera din kalvdödlighet då de separerar flocken och samtidigt ger riktigt god ventilation och hygien. Se till att kalvhyddan är torr, ren och väl strött.

Se till att ha bra framförhållning så att det alltid finns lediga hyddor.

Tips för bra kalvtillväxt
• Att kalvarna får leka och vara sociala
• Låt kalven dricka mycket och i rätt temperatur
• Använd kalvhyddor
• Se till att det finns marginal med lediga hyddor

6. Hur ökad trygghet minskar tid till insemination

Trygga och stressfria kalvar och kor minskar tiden till insemination och ger högre mjölkproduktion. Flera gårdar i Sverige har lyckats komma till insemination vid 13 månader och inkalvning vid 24 månader.

Kalvhyddor minskar stress, ökar trygghet och tillväxt genom att kalvarna får växa upp och leka tillsammans.

Ytan påverkar hur kon kan röra sig och bara lite mer utrymme i gångarna kan ge större trygghet hos kon samtidigt som den lättare kan göra upphopp. Tydlig brunst ger även bättre dräktighetsresultat.

Kor är sociala djur och när flera kor är brunstiga samtidigt stimulerar det brunstvisningen.

Och så mycket mer…

Skulle vi berätta allt som är värt att veta kring kalvhälsa skulle vi behöva flera böcker. Den här guiden är tänkt att sätta i gång tankarna kring sådant som möjligtvis kan förbättras. Varje gård är unik, så som varje ko och varje djurskötare.

Har du gård och har tips eller lösningar som du tror andra mjölkbönder skulle kunna dra nytta av? Ta då gärna kontakt med oss, vi söker nu fler mjölkbönder att samarbeta med!

Folk vill idag göra nyttiga och hållbara val

När vi talar mjölkkvalité har vi i Sverige till vissa delar lite tuffare lagar. Det är dock inte säkert att detta långsiktigt sett är en nackdel. Nästan 100% av dagens konsumenter anser sig göra medvetna val kring kvalité och mycket tyder att runt 70% redan idag väljer kvalité när det kommer till just livsmedel.

Av de 30% som inte handlar högkvalitiva varor påstår de flesta att skälet primärt är ekonomiskt. Globalt sett är Sverige i framkant, men globalt ökar efterfrågan av högre kvalité. Detta pekar på att fler kommer att välja mer högkvalitativa varor i framtiden, mjölk inkluderat.

Framtiden för Sveriges mjölkbönder

Att vara mjölkbonde kan vara ekonomiskt tufft idag och inte alltid en dans på rosor. Samtidigt har vi i Sverige troligtvis världens mest högkvalitiva mjölk. Vilket positionerar Sverige med vad vi tror är en god framtidsutsikt då fler kunder efterfrågar högre kvalité både i Sverige och globalt.

Varför vi på Kellfri ger dig denna guide

Kellfri är ett företag som levererar lösningar och produkter runt kalvar och kor. Vi hoppas genom att sprida praktiska tips baserat på forskning och beprövad erfarenhet att fler mjölkbönder kan förbättra sin mjölkproduktionsekonomi.

Vi ser mjölkproduktion som en framtidsbransch.

Vi ger dig som lantbrukare personlig guidning till ökad kalvhälsa och vårt sortiment.

Ring våra kunniga säljare på 0511-242 50. Vi finns här för dig!