Gasfilter 297 A1 B1 E1 K1

Skyddar mot ångor och gaser som t ex lösningsmedel, klor och svaveldioxid.
I lager
Art nr
50-974072
160 kr
Mycket hög skyddseffekt i kombination med bekvämlighet karakteriserar den personliga skyddsutrustningen från Sundström Safety.

Filtren från Sundströms kan kombineras. Partikelfiltret kan tryckas ihop med något av gasfiltren. Då fås ett kombinationsfilter som används när damm och gas förekommer samtidigt.

Gasfilter 297
• Filterklass A1, B1, E1, K1
• Skyddar mot:
- ångor och gaser från organiska föreningar t ex lösningsmedel
- oorganiska ångor och gaser t ex klor, cyanväte, svavelväte
- sura gaser t ex svaveldioxid