G U I D E R  &  R Å D G I V N I N G
2 0 2 0 – 1 0 – 1 3

LÖNSAM GALLRING MED KRAFTFULLA VAGNAR FRÅN KELLFRI

Det lönar sig att städa upp i skogen och gallra. Vänta inte för länge med att gallra om du vill att plantorna ska växa till sig ordentligt. De tidigare råden om att första gallringen skulle göras efter 20 år har idag ändrats till att rekommendationen är att gallra när träden är 11 – 13 meter höga.

Gallra vintertid och undvik markskador
Att arbeta i skogen är något som går att göra året runt och att kylan börjar smyga sig på är inget negativt, snarare tvärtom. Med tjäle i marken blir det inga markskador, de invintrade träden innehåller mindre vatten och kvistningen går lättare. Har du en Kellfri-traktor från Lovol värmer Calix motorvärmaren gott i hytten och med snökedjor på däcken tar du dig fram utan att slira.

Att välja ditt skogsekipage
När du börjar att fundera kring att investera i en skogsvagn behöver du se över vad du ska använda för dragfordon. På Kellfri finns skogsvagnar både till större traktorer och till mindre fordon som ATV/Fyrhjuling. Alla huggar- och gallringsvagnar från Kellfri har flyttbar boggi som underlättar att tyngdpunkten hamnar rätt på ekipaget och du undviker fellastning.

Tänk igenom följande frågor:
– Hur ser terräng och skog ut där du ska köra?
– Vad har du för dragfordon?
– Hur långt från vagnen vill du nå med kranen?
– Hur mycket behöver du kunna lasta?

Detaljerna som underlättar i skogen
När du köper en skogsvagn från Kellfri får du en vagn som är utformad av svenska produktutvecklare med mångårig erfarenhet av skogsarbete. Med genomtänkta detaljer får du ett mer lättarbetat skogsekipage. Investera i exempelvis genomtänkt vikled, bockad lyftarm, boggi, ramstyrning, drivning, vinsch och tillbehör som radiostyrning och elventiler.

Kranen på Kellfris skogsvagn har bockad lyftarm som ger dig maximal lyftkraft i plant markläge och gör kranen rörlig och stark. Du kommer lätt åt virke invid vagnen eller grinden. Du kan även välja alternativet parallellförd kran.

Med ramstyrning spårar vagnen bättre vilket gör det enklare att undvika stamskador samt att runda stubbar och stenar. Vridbar dragögla för att förhindra att vagnen drar med sig traktorn om den stjälper och kraftig grind borgar för förarens säkerhet samt underlättar lastningen.

Klättervänlig boggi, 25° pendling på boggin gör hindertagning enkel och säker. Vill du köra skogsvagn som proffsen rekommenderar Kellfri ett 2-spaks ventilpaket, lättviktspaket som tillbehör där elfunktioner styr utskjut och grip. Vill man ta steget fullt ut och få ”skotarkänsla” i kranen finns det Ergo-Digisticks som tillbehör, ventilpaketet på vagnen, elspakarna i traktorn, justera enkelt kranfunktionerna direkt i spakarna. Kranspetstillbehör såsom skopinsats utökar användningsområdet enormt, risgrip eller timmerklipp. Har du behovet Kellfri tillbehören!

Gallringsarbetet
Undvik motormanuell huggning så långt det går. Kellfri har två klippaggregat som monteras på huggarvagnens kran, med kapacitet för träd 150 och 180 mm i diameter. Vill du arbeta på ett betryggande avstånd med radiostyrning när du kvistar och apterar finns stegmataren som tillbehör.

Stegmataren från Kellfri kvistar tätt inpå stammen med hjälp av en stark Parker Volvo F11 hydraulmotor. Stammen kapas sedan med sågsvärd från Iggesund. För att sära på kvist och stam kapas timret nära maskinen och massaveden på fullt utskjut. Virket hamnar koncentrerat i kranzon och riset i stickvägen vilket underlättar skotning samt skyddar stående skog från rotskador.

Avslutningsvis
Frågan om grot, grenar och toppar, ska de forslas bort? De kan ligga kvar tills barren lossnar, där finns mycket av näringen som behöver återföras till marken.

Skogsvagnsguide

Är du intresserad av att läsa mer? Här hittar du vår utförliga Skogsvagnsguide.

Investera i en foderhäck för bättre djurhälsa, minskat foderspill och smidigare foderförsörjning. Vi har samlat våra tips kring hur du ska tänka när du väljar en foderhäck till ditt djur och vilka fördelar som finns med olika foderhäcksmodeller.

Checklista vid val av foderhäck

– Foderhanteringssätt

– Typ av djur

– Hygienisk matplats

– Dina djurs personlighet

 

Foderhantering

Vilken typ av foder har dina djur? Ska du utfodra i stallet fungerar det utmärkt med till exempel ett tråg eller en hink. När du vill utfodra dina djur i hagen är en foderhäck det bästa valet för dig och dina djur. Om du har många djur kan rundbalar vara det mest användbara sättet att förse dina djur med foder. Med en rundbal sparar du tid vid foderhanteringen och kan förse många djur med mat samtidigt. Hö i rundbal passar både häst, nöt och får. På Kellfri har vi foderhäckar som är anpassade för att rymma en hel rundbal. Använder du dig av löspressat hö kan en annan typ av foderhäck passa bättre.

 

Typ av djur

Olika typer av djur äter på olika sätt och det är viktigt att utgå ifrån dina djurs ras när du väljer foderhäck.

 

FÅR   Får är mindre i storleken och lammungar är benägna att klättra på foderhäcken. Om du har lamm som klättrar är det bra att välja en foderhäck med tak så att inga djur kan hamna inuti foderhäcken. Du får även anpassa ditt val av foderhäck till om dina djur bär horn.

 

NÖT  Nödjur är ofta tåliga och kan hantera de flesta typer av foderhäckar. Nötdjur är stora och tunga och det är därför viktigt att välja en stabil foderhäck som tål trycket från de tunga djuren, till exempel med bogstöd. Ungdjur och kalvar kan behöva en separat ätplats som blir en lugn plats där de får vara ifred. På Kellfri finns foderhäckar som är utformade specifikt till kalvar, så kallade kalvgömmor. I kalvgömman kan man inreda med foderbehållare som inte nås av de andra djuren. Tänk på att kalvarna gärna håller sig i närheten av korna när de är små så placera gärna kalvgömman nära resten av djuren. Kalvgömman kan även placeras i stallet.

 

HÄST   För hästar finns foderhäckar med täckta bogstöd, täta sektioner m.m. för att undvika skador. Olika sorters hästar har olika behov av foderhäck och det är viktigt att du väljer en foderhäck som passar dina djur och ras. En del hästar, till exempel unghästar, kan få fri tillgång till foder medan tävlingshästar har bestämda portioner. Har du en matglad häst som behöver lite längre tid på sig för att få i sig maten är Foderboxen från Kellfri ett bra alternativ.

Har du en eller flera hästar i samma hage kan man använda runda foderhäckar. De finns med och utan bogstöd och i diametrar som passar för om du portionerar ut i grovfodergivan eller om du ställer fram en hel bal.

För att de runda foderhäckarna ska minimera foderspillet så mycket som möjligt så behöver det vara en luftspalt mellan foderhäcken och balen som är ca 20 cm för att hästarna inte ska dra fodret över kanten.

 

En hygienisk matplats

En av fördelarna med foderhäck är att de minskar foderspillet. Foder som lämnas direkt i hagen riskerar att bli nedtrampat. Det finns också risk att mögel och andra bakterier uppkommer i nedtrampat foder. Nederbörd och fukt kan påverka fodret negativt och du kan därför välja en foderhäck med tak för att minska risk för mögelangrepp. Vi brukar även rekommendera att placera en pall under fodret i foderhäcken för att skapa en luftspalt mot marken. För att skapa en hygienisk matplats kan du placera foderhäcken på ett torrt ställe i hagen, gärna en bit ifrån in- och utsläpp. Preparera gärna underlaget med markarmeringsmattor innan du ställer foderhäcken ovanför. Markarmeringen bidrar till bättre klöv- och hovhälsa för dina djur.

 

Dina djurs personlighet

Alla djur har olika personligheter, vissa är lugna och en del kan vara aggressivare. Det kanfinnas en stark hierarki i gruppen som du bör ta hänsyn till. Ibland rekommenderar vi fler ätplatser än djur för att inte riskera konkurrens. På Kellfri har vi ett brett utbud av foderhäckar för att du skall kunna hitta en foderhäck som passar just dina djur. Om du investerar i en stor foderhäck med fler ätplatser skapar du en lugnare ätmiljö för djuren. Om dina djur är matglada finns foderhäckar som ger djuren ett lugnare matintag genom olika slow-down funktioner.

 

Avslutningsvis

I hagen ska det även finnas vattentillgång för djuren. På Kellfri finns olika alternativ av vattenbaljor och hinkar för vattentillförsel.

 

Vill du veta mer om vilka regler för fodertillgång som gäller en specifik ras hänvisar vi till Jordbruksverket.