Bruksanvisningar

Genom att följa produktens bruksanvisning samt att använda ett säkerhetsstänk kommer du att få stor nytta och säker användning av din Kellfri-produkt i många år.

Här hittar du bruksanvisningar till Kellfris produkter.